DISCLAIMER
Op het gebruik van deze website: https://iahome.be/ zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

GEBRUIK VAN INFORMATIE:
Integration at home streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Integration at home niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Integration at home aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Integration at home en de gebruiker van de website ontstaan.

E-MAIL:
Integration at home garandeert niet dat e-mails die aan Integration at home worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mail verkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Integration at home te corresponderen, accepteert u dit risico.

HYPERLINKS:
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Integration at home te Lettelingen (Cedric Charliers) heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Integration at home aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:
Alle publicaties en uitingen van Integration at home te Lettelingen (Cedric Charlier) zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Integration at home te Lettelingen (Cedric Charlier) daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Menu